Máy tiện mini

  • Máy tiện mini tốc độ thay đổi 7 "x 14"

    Máy tiện mini tốc độ thay đổi 7 "x 14"

    Máy tiện mini là sản phẩm hoàn hảo để tiện chính xác các chi tiết nhỏ, nó có đế bằng gang để tạo sự ổn định và bệ mài chính xác để tạo độ chính xác.Máy tiện mini có xoay 6 inch trên giường và 12 inch giữa các tâm.Nó đi kèm với một mâm cặp máy tiện 3 hàm, bản mặt và một trụ dao.