Tấm góc

  • Loại có rãnh có rãnh

    Loại có rãnh có rãnh

    Xây dựng gang kéo cao ủ với biến dạng.Dung sai (phẳng và vuông): Kết thúc gia công - trong phạm vi 0,002 ″ mỗi 6.Kết thúc mặt đất - trong phạm vi 0,0005 ″ mỗi 6 trên bề mặt làm việc.Tất cả các đầu vuông được gia công hình vuông và song song trong .002 ″ mỗi 6.